Clubinformatie

Doel en ontstaan van de Elddis Caravanclub Nederland, thans Nederlandse Club voor Britse Caravans

Het is ons een groot genoegen dat u belangstelling toont voor de activiteiten en doelstelling van onze club.

We zijn een club van actieve, jongere ouderen, die een warm hart toedragen aan de Britse caravans.  Wij richten ons op het stimuleren van toeristisch gebruik van de Britse caravan, binnen en buiten Nederland.

Onze club is opgericht in 1999 en bestaat dus inmiddels al een flink aantal jaren. Een aantal leden van het eerste uur is nog steeds lid. We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen, onder nummer 09110335.

Het doel van de vereniging is als Britse merkenclub gezamenlijk te caravannen en rally’s in Nederland te organiseren. Zulks ter bevordering van de onderlinge vriendschap en de algemene en technische kennis van de leden inzake toercaravans en de daarmee verband houdende zaken.

Wij werken, in de ruimste zin van het woord, graag samen met caravanclubs in Nederland. Met de Nederlandse Caravan Club hebben we een alliantie overeenkomst gesloten. Dit houdt in dat onze leden gebruik kunnen maken van alle NCC-terreinen  tegen hetzelfde gereduceerde tarief als een NCC lid.

Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid PR

Lid Evenementen Coördinator

Wobp Haitsma

Carla Nederhof

Fred Baas

Vacature

Henk Tol

Organisatie

De organisatie bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Public Relations
  • Evenementen Coördinator
  • Webmaster
  • Redactie nieuwsbrief

Het bedrag à € 45,- contributie per jaar kunt u overmaken op het rekeningnummer van onze penningmeester is: NL 95 INGB 0009 1432 76 t.n.v. Nederlandse Club voor Britse Caravans, te Nootdorp.

U bent, indien gewenst, van harte welkom om als gast deel te nemen aan één van onze weekenden. U betaald dan alleen de kosten van het weekend en beslist later of u lid wilt worden.

Activiteiten

We beginnen in februari het jaar traditiegetrouw met  de Algemene Ledenvergadering en brengen een toast uit op het nieuwe kampeerseizoen. Na de winterperiode is er altijd veel om bij te praten en ontstaan er nieuwe plannen.

De Nederlandse Club voor Britse Caravans is een actieve club.
De leden van de club delen graag hun kennis en ervaring(en) met anderen, dus ook met u…! Vanzelfsprekend  kunt u ook voor technische ondersteuning en adviezen bij ons terecht.

Tweemaal per jaar organiseert de club een weekend; deze vinden altijd in de eerste helft van april en de laatste helft van september plaats. Zo’n weekend wordt georganiseerd door 2 equipes. Op vrijdag, eind van de middag, wordt het weekend geopend door de voorzitter en zondag ochtend wordt het weekend afgesloten, wederom door de voorzitter. Voor het weekend wordt een programma opgesteld door de organisatie. De kosten van een weekend bedragen € 100,00 per equipe. Eerder komen en/of later vertrekken mag altijd, echter dan zijn de aanvullende kosten voor eigen rekening. Veel van onze leden maken hier gebruik van, zodat de sfeer er al vroeg in zit.

Uitnodiging

Als we uw belangstelling hebben gewekt maar u twijfelt nog om lid te worden, dan nodigt onze club u uit om eens een keer een weekend bij te wonen. U kunt dan het beste beoordelen of onze club bij u past. U betaalt dan alleen de kosten van het weekend. De kosten kunt u opvragen bij het secretariaat, dat u ook kan u vertellen wat voor programma er wordt geboden. Beslis daarna of u lid wordt van onze club.

Nieuwsbrief en website

Daarnaast geeft de club twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. Deze zult u dan kunnen lezen op onze website. In de afgesloten ledenomgeving vindt u berichtgeving over de toekomstige weekenden, huishoudelijke mededelingen en de nieuwsbrief van de Nederlandse Caravan Club.

Secretariaat

Carla Nederhof 06-24550270

Als u zich aan wilt melden of als u vragen heeft van algemene aard kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Als u vragen of tips heeft van technische aard of over evenementen, dan kunt u contact opnemen met het bestuurslid voor evenementen/technische zaken.

Wilt u (nog) meer weten; kijk dan ook eens op over NCvBC