Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier NCvBC Voorjaarsweekeinde 2024

Kosten: € 100,00 voor een equipe, alleengaande € 50,00
Wilt u het bedrag per omgaande overmaken op
bankrekening NL95INGB 0009143276 t.n.v. NCvBC Nederland te Den Haag
onder vermelding: Voorjaarsweekeinde 2024

    Deelnemer(s)