Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier NCvBC Najaarsweekeinde 2023

Kosten: € 125,00 voor een equipe, alleengaande € 84,50, donateurs € 100,00
Wilt u het bedrag per omgaande overmaken op
bankrekening NL95INGB 0009143276 t.n.v. NCvBC Nederland te Den Haag
onder vermelding: Najaarsweekeinde 2023

    Deelnemer(s)