Adverteren

Een club kan niet zonder haar sponsors en adverteerders. Dat geldt ook voor onze club.

Het is voor een bedrijf interessant om de Nederlandse Club voor Britse Caravans te sponsoren omdat:

  • uw bedrijf laat zien betrokken te zijn bij ‘t bevorderen van het caravannen onder de leden van onze club, alsmede sympathisanten en gebruikers van andere Britse caravans,
  • uw bedrijf toegang krijgt tot een aantrekkelijke en ambitieuze doelgroep,
  • uw bedrijf gebruik kan maken van het netwerk van de Nederlandse Club voor Britse Caravans,
  • sponsoring vergroot de naamsbekendheid,
  • uw bedrijf mede-sponsor is in een caravanclub waar veel andere gerenommeerde bedrijven en instanties in participeren,
  • de uitgaven voor reclame en publiciteit volledig aftrekbaar zijn, wanneer kan worden aangetoond dat de gedane uitgaven tot groei en bloei van uw bedrijf kunnen bijdragen.

Het sponsoren van de Nederlandse Club voor Britse Caravans is dus voor het bedrijfsleven en de club een win-win situatie. Alleen al om die reden is het belangrijk om contact met ons op te nemen.