Benoeming PR-lid

2018-03-29

Met ingang van 10 maart jl., is Gerrit Weenk PR-bestuurslid.