Clubinformatie

– Doel
– Activiteiten
– Organisatie
– Overzicht bijdrage/kosten

Doel 
Wat leuk dat u belangstelling heeft in de activiteiten en de doelstelling van onze club.

We zijn een club van actieve, jongere ouderen, die een warm hart toedragen aan de Britse caravans.  Wij richten ons op het stimuleren van toeristisch gebruik van de Britse caravan, binnen en buiten Nederland.
Onze club is opgericht in 1999 en bestaat dus inmiddels al een flink aantal jaren. Een aantal leden van het eerste uur is nog steeds lid.

Activiteiten
We beginnen in februari het jaar traditiegetrouw met  de Algemene Ledenvergadering en brengen een toast uit op het nieuwe kampeerseizoen. Na de winterperiode is er altijd veel om bij te praten en ontstaan er nieuwe plannen.
De NCvBC is een actieve club. De leden van de club delen graag hun kennis en ervaring(en) met anderen, dus ook met u…! Vanzelfsprekend  kunt u ook voor technische ondersteuning en adviezen bij ons terecht.

Tweemaal per jaar organiseert de club een weekend; deze vinden altijd in de eerste helft van april en de laatste helft van september plaats. Zo’n weekend wordt georganiseerd door 2 equipes. Op vrijdag, eind van de middag, wordt het weekend geopend door de voorzitter en zondag ochtend wordt het weekend afgesloten, wederom door de voorzitter. Voor het weekend wordt een programma opgesteld door de organisatie. Eerder komen en/of later vertrekken mag altijd, de aanvullende kosten zijn voor eigen rekening. Veel van onze leden maken hier gebruik van, zodat de sfeer er al vroeg in zit.

Als we uw belangstelling hebben gewekt maar u twijfelt nog om lid te worden, dan nodigt onze club u uit om eens een keer een weekend als gast bij te wonen. U kunt dan het beste beoordelen of onze club bij u past. U betaalt dan alleen de kosten van het weekend. De kosten staan hieronder vermeld maar kunt u opvragen bij het secretariaat, deze kan u ook vertellen wat voor programma er wordt geboden. Beslis daarna of u lid wordt van onze club.

Daarnaast communiceert de club meerdere keren per jaar allerlei nieuws en ontwikkelingen. Deze zijn te vinden op de website in een afgesloten ledenomgeving.

Organisatie
Bestuur
Norbert van Eekeren      Voorzitter

Jolanda Tijsma                Secretaris
Dolf van der Sluijs           Penningmeester

Marion van Baren           Lid PR
Martin van Vugt            Evenementen coördinator

Als u zich aan wilt melden of als u vragen heeft van algemene aard kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Jolanda Tijsma 06-23 31 10 93 / secretaris.ncvbc@gmail.com

Adres secretariaat:
NCvBC, T.a.v. J. Tijsma,
Barisakker 36
5672VC NUENEN (NB)

Als u vragen of tips heeft over evenementen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat die uw
vraag zal voorleggen aan desbetreffende personen.
De redactie van de nieuwsbrieven ligt in handen van Ine Geenen.
Voor het aanleveren van teksten kunt u haar bereiken via redactie.ncvbc@gmail.com

Overzicht bijdragen/kosten voor 2024:
– Lidmaatschap €45,00 p/jr
– Donateur €25,00 p/jr
– Georganiseerd weekeinde €50,00* per lid. Voor donateurs bestaat een additionele regeling.
*excl. staangelden en/of huur eigen accommodatie.