Clubinformatie

Doel en ontstaan van de Elddis Caravanclub Nederland, inmiddels aangepast in Nederlandse Club voor Britse Caravans

Wat leuk dat u belangstelling heeft in de activiteiten en de doelstelling van onze club.

We zijn een club van actieve, jongere ouderen, die een warm hart toedragen aan de Britse caravans.  Wij richten ons op het stimuleren van toeristisch gebruik van de Britse caravan, binnen en buiten Nederland.

Onze club is opgericht in 1999 en bestaat dus inmiddels al een flink aantal jaren. Een aantal leden van het eerste uur is nog steeds lid.

Activiteiten

We beginnen in februari het jaar traditiegetrouw met  de Algemene Ledenvergadering en brengen een toast uit op het nieuwe kampeerseizoen. Na de winterperiode is er altijd veel om bij te praten en ontstaan er nieuwe plannen.

De NCvBC is een actieve club. De leden van de club delen graag hun kennis en ervaring(en) met anderen, dus ook met u…! Vanzelfsprekend  kunt u ook voor technische ondersteuning en adviezen bij ons terecht.

Tweemaal per jaar organiseert de club een weekend; deze vinden altijd in de eerste helft van april en de laatste helft van september plaats. Zo’n weekend wordt georganiseerd door 2 equipes. Op vrijdag, eind van de middag, wordt het weekend geopend door de voorzitter en zondag ochtend wordt het weekend afgesloten, wederom door de voorzitter. Voor het weekend wordt een programma opgesteld door de organisatie. De kosten van een weekend bedragen € 125,00 per equipe. Eerder komen en/of later vertrekken mag altijd, echter dan zijn de aanvullende kosten voor eigen rekening. Veel van onze leden maken hier gebruik van, zodat de sfeer er al vroeg in zit.

Als we uw belangstelling hebben gewekt maar u twijfelt nog om lid te worden, dan nodigt onze club u uit om eens een keer een weekend als gast bij te wonen. U kunt dan het beste beoordelen of onze club bij u past. U betaalt dan alleen de kosten van het weekend. De kosten kunt u opvragen bij het secretariaat, dat u ook kan u vertellen wat voor programma er wordt geboden. Beslis daarna of u lid wordt van onze club.

Daarnaast geeft de club twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. Deze zult u dan kunnen lezen op onze website. In de afgesloten ledenomgeving vindt u berichtgeving over de toekomstige weekenden, huishoudelijke mededelingen en de nieuwsbrief van de Nederlandse Caravan Club.

Organisatie

Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid PR

Lid Evenementen Coördinator

Norbert van Eekeren

Jolanda Tijsma

Dolf van der Sluijs

Marion van Baren

Jan Geenen

Als u zich aan wilt melden of als u vragen heeft van algemene aard kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Jolanda Tijsma 06-23 31 10 93 / secretaris.ncvbc@gmail.com

Adres secretariaat NCvBC:

NCvBC, T.a.v. J. Tijsma, Barisakker 36 5672VC NUENEN (NB)

Als u vragen of tips heeft over evenementen, dan kunt u contact opnemen met het bestuurslid voor evenementen

Jan Geenen jangeenen7@gmail.com

De redactie van de nieuwsbrieven ligt in handen van Ine Geenen. Voor het aanleveren van teksten kunt u haar bereiken via redactie.ncvbc@gmail.com