Geschiedenis

Hoe is de Elddis Caravanclub Nederland ontstaan?

Het idee is door onze voormalige voorzitter Luc Mulder, tijdens het weekend van 1 mei 1999, op een camping in Otterlo ontstaan. Deze datum is dan ook als oprichtingsdatum aangehouden.

De oprichting werd tevens in het augustusnummer van de K.C.K. vermeld. In een niet al te lange tijd werden veel belangstellenden genoteerd. In het jaar 2000 werd er contact gelegd met de Engelse Elddis Owners Club om een samenwerkingsverband aan te gaan. Dit verband hield in, dat leden van de Elddis Owners Club deel konden nemen aan rally‚Äôs van de Elddis Caravanclub Nederland en omgekeerd. Hier wordt inmiddels behoorlijk gebruik van gemaakt.

In het jaar 2000 zijn de statuten en reglementen gedeponeerd bij de K.v.K. te Gelderland. Inmiddels was er na vijf jaar een nieuw bestuur gekozen, dat afscheid nam van het vorige bestuur en de voormalige voorzitter dhr. L. Mulder en secretaris mevr. M. Hollander. Als dank voor al hun werk in de achterliggende jaren, heeft de Elddis Caravan Club hen het erelidmaatschap van de club verleend. Het nieuwe bestuur zou zeker proberen om deze caravanclub nog meer datgene te geven waar alle leden recht op hebben, namelijk; een gezellige club, veel contacten en minimaal twee lange weekenden per jaar in diverse plaatsen in ons land.

Wie kunnen lid worden van de inmiddels Nederlandse Club voor Britse Caravans?

Diegenen die eigenaar of bezitter zijn van een Brits caravanmerk. Met ingang van januari 2012, zijn eigenaars van o.a. Lunar, Swift etc. van harte welkom.

Uiteraard nodigen wij u uit om lid te worden van onze club.