Clubinformatie

Doel en ontstaan van de Elddis Caravanclub Nederland, thans Nederlandse Club voor Britse Caravans

Het is ons een groot genoegen dat u belangstelling toont voor de activiteiten en doelstelling van onze club.

We zijn een club van actieve, jongere ouderen, die een warm hart toedragen aan het fantastische Engelse caravanmerk Elddis en andere Britse merken.  Wij richten ons op het stimuleren van toeristisch gebruik van de Britse caravan, binnen en buiten Nederland.

Onze club is inmiddels in haar vierde lustrum en een groot aantal leden van het eerste uur is nog steeds lid. We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen, onder nummer 09110335.

Het doel van de vereniging is als Britse merkenclub gezamenlijk te caravannen en rally’s in binnen- en buitenland te organiseren. Zulks ter bevordering van de onderlinge vriendschap en de algemene en technische kennis van de leden inzake toercaravans en de daarmee verband houdende zaken. Wij werken, in de ruimste zin van het woord, graag samen met buitenlandse verenigingen die een overeenkomstig merk vertegenwoordigen.

Bestuur

Voorzitter:                                               Wobp Haitsma

Secretaris:                                               Carla Nederhof

Penningmeester:                                   Fred Baas

Lid PR:                                                      Gerrit Weenk

Lid Evenementen Coördinator:      Henk Tol

Organisatie

De organisatie bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Public Relations
  • Evenementen Coördinator
  • Webmaster
  • Redactie nieuwsbrief
  • Contactpersoon Liaison Engelse zusterclub
  • Huisfotograaf

Uit bovenstaande lijst blijkt wel dat we veel actieve leden hebben, zodat de organisatie gesmeerd loopt.

Inschrijfgeld en contributie vindt u vermeld op het inschrijfformulier.

Rekeningnummer van de penningmeester is: NL 95 INGB 0009 1432 76 t.n.v. Nederlandse Club voor Britse Caravans, te Nootdorp.

Activiteiten

We beginnen het jaar traditiegetrouw met de nieuwjaarsreceptie. Dit is een welkome onderbreking van de lange winter om elkaar weer eens bij te praten en de plannen voor het komende seizoen met elkaar uit te wisselen.
We organiseren er ook altijd een buffet bij, zodat iedereen weer voldaan richting huis kan afreizen. In maart is de jaarvergadering gepland om het wel en wee van onze club te bespreken.

De Nederlandse Club voor Britse Caravans is een actieve club.

De leden van de club delen graag hun kennis en ervaring(en) met anderen, dus ook met u…! Vanzelfsprekend  kunt u ook voor technische ondersteuning en adviezen bij hen terecht.

Tweemaal per jaar organiseert de club een weekend; deze vinden altijd in het voor- en najaar plaats. Eerder komen en/of later vertrekken mag altijd; daar is een ieder vrij in, maar de praktijk leert dat een weekend vaak een langere periode omvat.

Dan is het zover: het voorjaarsweekend. Dit wordt, in de eerste helft van april, door twee equipes van onze club georganiseerd en omvat een weekend van vrijdag t/m zondag, met activiteiten die geheel verschillend van aard kunnen zijn. U kunt natuurlijk ook een aantal dagen eerder komen of later vertrekken. Veel clubleden maken hier gebruik van, zodat de sfeer er al vroeg in zit.

In de zomer zijn er ook clubleden die op eigen titel een reis organiseren. We sluiten, in de tweede helft van september, het jaar af met het najaarsweekend volgens dezelfde opzet als het voorjaarsweekend.

Nieuwsbrief en website

Daarnaast geeft de club twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. En dan hebben we nog onze website waarop onze webmaster ons, het hele jaar door, voorziet van informatie.

Uitnodiging

Als we uw belangstelling hebben gewekt maar u twijfelt nog om lid te worden, dan nodigt onze club u uit om eens een keer een weekend bij te wonen. U kunt dan het beste beoordelen of onze club bij u past. U betaalt dan alleen de kosten van het weekend. De kosten kunt u opvragen bij het secretariaat. Zij kan u ook vertellen wat voor programma er wordt geboden. Beslis daarna of u lid wordt van onze club.

Secretariaat

Carla Nederhof 06-24550270

We kijken uit naar uw komst. Want het echte ‘clubgevoel’ kunnen we niet op papier zetten!

Als u zich aan wilt melden of als u vragen heeft van algemene aard kunt u contact opnemen met onze secretaris

Als u vragen of tips heeft van technische aard of over evenementen, dan kunt u contact opnemen met het bestuurslid voor evenementen/technische zaken.

Wilt u (nog) meer weten; kijk dan ook eens op: clubgeschiedenis.