Benoeming PR-lid

2018-03-29

Met ingang van 10 maart jl., is Gerrit Weenk PR-bestuurslid.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

2018-03-29

Op de Algemene Ledenvergadering van 10 maart jl., is een wijziging in het HR overeengekomen. Het betreft een toevoeging onder art. 2, lid 9 en heeft betrekking op het donateurschap.

Algemene ledenvergadering

2018-02-28

De algemene ledenvergadering vond plaats op zaterdag 10 maart, om 14.00 uur.

Locatie:

Zaal Mamre,

Kattenburg 59,

6651 AM Druten.

Nieuwjaarsreceptie

2017-11-28

De nieuwjaarsreceptie vond plaats op zaterdag 13 januari a.s., vanaf 11.30 uur, in :

Zaal Mamre,

Kattenburg 59,

6651 AM Druten.

 

Statutenwijziging

2017-02-02

Sinds donderdag 13 oktober 2016 zijn er nieuwe statuten van kracht. De nieuwe statuten zijn geplaatst onder STATUTEN, onderaan elke pagina, en waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

2016-03-17

Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2016. Punt 5, onder de taakomschrijving van de secretaris, is verhuisd naar punt 5, onder de taakomschrijving van de PR functionaris. Aan het HH reglement is, onder artikel 2, punt 8 toegevoegd en heeft betrekking op het donateurschap.

 

Draaiboek weekenden

2016-01-10

Voor leden en organisatoren van weekenden is er, op verzoek, een draaiboek (handleiding) beschikbaar.