Geen hardcopy nieuwsbrieven meer…

Nieuw

Vanaf 10 maart 2022 vallen nieuwsbrieven en/of nieuwsflitsen voortaan onder het redactie lid “Ine Geenen”. U kunt de verslagen, nieuwtjes, lief en leed, foto’s direct versturen naar: redactie.ncvbc@gmail.com

Laatste hardcopy:

Nieuwsbrief 39, voorjaar 2020 is de allerlaatste nieuwsbrief van de club. Vanaf heden zullen er geen hardcopy nieuwsbrieven meer verschijnen, maar worden nieuws items en artikelen gepubliceerd op de website.