Wijziging Huishoudelijk Reglement

2016-03-17

Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2016. Punt 5, onder de taakomschrijving van de secretaris, is verhuisd naar punt 5, onder de taakomschrijving van de PR functionaris. Aan het HH reglement is, onder artikel 2, punt 8 toegevoegd en heeft betrekking op het donateurschap.