Wijziging Huishoudelijk Reglement

2018-03-29

Op de Algemene Ledenvergadering van 10 maart jl., is een wijziging in het HR overeengekomen. Het betreft een toevoeging onder art. 2, lid 9 en heeft betrekking op het donateurschap.